MVO / Duurzaam ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zien wij als een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Wij vinden het van groot belang dat we in de huidige maatschappij onze verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van milieu, mens en veiligheid. Duurzaam ondernemen houdt in dat wij bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat hierbij om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht. Dit alles vanuit een maatschappelijk betrokkenheid en een toekomstgerichte visie.


Omdat de parameters voor duurzaamheid en milieu zich steeds verder verscherpen is duurzaam ondernemen een continu proces wat nooit stopt en waarbij wij doorlopend zoeken naar het verder perfectioneren van dit proces.